Digitala labb / Digital labs

Här har vi samlat exempel på appar och utrustning som du kan använda för datahantering, multimedia och visualisering. Praxis varierar mellan ämnesområden och du bör alltid diskutera ditt val med din handledare.

ArcMap

Google Chrome

MiKTeX

Se LaTeX

SketchUp (for instructional use only)

SPSS

Universe Sandbox ² VR