Etnologi

Hur hittar jag artiklar?

Artiklar finns både i tidskrifter och som delar av böcker. Du hittar dem med hjälp av databaser och bibliografier. Här hittar du databaser där det finns tidskriftsartiklar inom ämnet. En del databaser innehåller också böcker och bokkapitel.

På vår sida Söktips och sökteknik finns bland annat tips om hur du formulerar en sökfråga och hur du citerar källor och skriver referenser.

Om du undrar vilka databaser biblioteket har finns de i vår databaslista.

Ämnesdatabaser för etnologi

Allmänna databaser