Företagsekonomi

Börsinformation

Böcker om börsväsen, aktiemarknad och värdepappershandel står på hyllorna 332.6 - 332.64, hylla Qaec samt Ref Qae på Ekonomikums bibliotek.

 • Börsvolymen
  Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Hylla Ref Qae på Ekonomikums bibliotek. Finns även i FAR Online.
 • Eikon (inkluderar Datastream)
  Databas som täcker in ekonomisk och finanansiell data från ett flertal länder - börskurser, aktieindex, företagsinformation, BNP, investeringsanalyser, fundamentaldata m.m. Åtkomlig via två datorer på Ekonomikums bibliotek (dator nr. 37 och nr. 38) samt på en dator på Almedalsbiblioteket.
  Se onlinehandledningar och tutorials. (Ange ditt e-postkonto vid Uppsala universitetet under "Corporate email").
 • Värdepappersvolymen
  Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Hylla Ref Qae på Ekonomikums bibliotek. Finns även i FAR Online.

Introduktionskurs i Eikon