Nationalekonomi

Internationella/vetenskapliga artiklar

Artiklar i dagstidningar och tidskrifter

Hitta artiklar i en specifik tidskrift

Använd dig av bibliotekets tidskriftslista.

Sök på tidskriftens namn för att se om tidskriften finns tillgänglig elektroniskt eller i pappersformat. Om den finns online följer du länken till webbplatsen och söker fram artikeln med hjälp av de uppgifter du har (artikelns titel, författare, sidnr, år etc.). 

Tryckta tidskrifter i Ekonomikums bibliotek finns i tidskriftsrummet.
Äldre årgångar efterfrågas i informationsdisken.