Ekonomisk historia

Söka i arkiv

 • Arbetarrörelsens arkiv
  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv.
 • Centrum för näringslivshistoria
  Dokumentation om ca 7000 svenska företag, från 1700-talet till idag. 
 • Ediffah
  Söktjänst för handskrifter och personarkiv vid svenska forskningsbibliotek. Sök och hitta uppgifter om manuskript, brev, dagböcker, anteckningsböcker med mera.
 • NAD Nationell arkivdatabas
  Information om arkiv och samlingar i de flesta av landets arkivförvarande institutioner som Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiv, flera stadsarkiv, museiarkiv, folkrörelsearkiv, universitetsbibliotek m.fl.
  Finns som CD-ROM på Carolinabiblioteket. För mer information kontakta: Handskriftsenheten
  OBS! En begränsad del av innehållet tillgängligt via NAD Nationell arkivdatabas.
 • Riksarkivet
 • Stockholms stadsarkiv
  I Stadsarkivet finns ett omfattande utbud för den som söker information om stadens månghundraåriga historia. Stockholms stadsarkiv är på regeringens och Riksarkivets uppdrag arkivmyndighet, landsarkiv, för Stockholms län. Här förvaras därför arkiv efter regionala statliga myndigheter, t ex domstolsarkiv, fängelsearkiv, polis- och tullarkiv från Stockholms län.
 • SVAR, Digitala forskarsalen
  Riksarkivets digitaliserade arkiv, register och databaser.
 • Uppsala Stadsarkiv
  På stadsarkivet hittar du originalhandlingar från kommunala verksamheter som skola, omsorg, stadsmiljö, kultur och fritid.

Sondera

Tips!

I Sondera söker du samtidigt i NAD, Libris och Svensk mediedatabas efter personer, händelser, företag mm.