Ekonomisk historia

Hitta juridiskt material

I ämnesguiden i juridik får du mer information om hur du söker juridiskt material.

Lagar och förordningar

Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Du hittar dessa i till exempel Riksdagens databas eller i InfoTorg Juridik - Rättsbanken

Myndigheters författningssamlingar hittar du i Lagrummet.

Utredningar och propositioner

Från slutet av 1990-talet finns Statens offentliga utredningar (SOU) samt Departementsserien (Ds) i fulltext på regeringens webbplats.

SOU från 1922 och framåt finns i tryckt form i Ekonomikums bibliotek samt digitaliserat via KB (1922-1999).

Ds från 1988 och framåt finns  i tryckt form i Ekonomikums bibliotek.

Propositioner från 1914 och framåt (i urval) finns i Karnov

Register till utredningarna finns på hyllan Ref Aa-c:

  • Thyselius: Förteckning öfver komitébetänkanden 1809-1894
  • Förteckning över statliga utredningar 1904-1945
  • SOU-kataloger 1946-1987