Religionshistoria

Söka böcker

All svensk litteratur finns, genom pliktleveranser, på Uppsala universitetsbibliotek och det mesta står på Carolinabiblioteket. Biblioteket köper också in ny utländsk litteratur inom ämnet.

På Karin Boye-biblioteket är böcker inom ditt äme uppställda på plan 1. De är sökbara i bibliotekets söktjänst eller den nationella katalogen LIBRIS.

Carolinabibliotekets samling av böcker inom ditt ämne är uppställd på magasin eller i Öppen samling och söks i bibliotekets söktjänst eller i LIBRIS. 

För litteratur tryckt före 1962 som inte finns i Libris söker du i Katalog -1962.

 

 

Skriva uppsats

På plan 0 i Karin Boye-biblioteket har vi samlat litteratur som behandlar uppsatsskrivande.

Unik samling av litteratur om sakramenten, äktenskapet, gudstjänten m.m.

Till biblioteket donerades 2006 Prof. Åke Andréns unika samling av litteratur, bestående av ca. 384 titlar. De är inlagda i bibliotekets katalog och sökbara i bibliotekets söktjänst. En liten del av samlingen är inte registrerad i katalogen. Det handlar om en liten mängd småtryck som förvaras i kapslar i Karin Boye-biblioteket på plan 1.

Sök i katalogen på: Andrendonationen.