Kemi

Hur får jag tag på artikeln?

1.  - knappen vid referenserna i de flesta av databaserna: Du får en länk direkt till artikeln i fulltext om UU har tillgång till den och/eller du ser om den tryckta tidskriften finns vid UUB. 
OBS! I Scifinder Scholar klickar du på Fulltext istället, för att få upp artikeln i fulltext.
I Google Scholar behöver du, när du är utanför universitetets nätverk, göra en särskild inställning för att komma åt fulltexten, se en kort film.


2. UUB:s tidskriftslista - tryckta och elektroniska tidskrifter.

3. Beställ kopia av artikeln från annat universitet eller UUB:s externa magasin. Kostnad: Vanligtvis 80 kr/artikel.

Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer:
Central databas inom kemi

Fler användbara artikeldatabaser