Freds- och konfliktforskning

Artikeldatabaser

Tidskrifter A-Ö

Har du en referens till en artikel – det vill säga namn på tidskriften, år, nummer osv. – kan du söka fram tidskriften i listan Tidskrifter A-Ö. För tidskrifter och e-tidskrifter inom Freds- och konfliktforskning, bläddra bland tidskrifter under den allmänna ämneskategorin Juridik & Politik.

Mer om vetenskapliga tidskrifter

ISI Journal Citation Reports (JCR) Information om vetenskapliga tidskrifter - impaktfaktorer, citeringsanalys med mera.

I databasen Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) finns information om periodiska publikationer (tidningar, tidskrifter, nyhetsbrev, konferensproceedings osv.). Du kan till exempel se om artiklar som publiceras i en viss tidskrift genomgår kvalitetsgranskning, så kallad peer-review

Läs mer om  urvalsprocessen för tidksrifter hos Thompson Reuters.

Läs mer om 'impact factor' på Thompson Reuters webbplats