Freds- och konfliktforskning

Introduktion till artiklar och tidskrifter

Artiklar hittar du i vetenskapliga tidskrifterdagstidningar, i olika databaser och i bibliotekets söktjänst.

Prova också:

Tidskrifter A-Ö, en förteckning över alla tidskrifter, både tryckta och elektroniska, som universitetsbiblioteket erbjuder.

Databaser A-Ö, en förteckning över alla databaser som universitetsbiblioteket erbjuder.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter är utmärkta källor för att ta reda på vad som har studerats eller forskats om i ett ämne och för att hitta bibliografier som pekar på andra relevanta informationskällor.

En vetenskaplig artikel bygger i allmänhet på originalforskning. Den är skriven av en forskare eller ämnesexpert som ofta är knuten till en högskola eller ett universitet. Vetenskapligt material innehåller för det mesta fotnoter och/eller en bibliografi och det kan även finnas grafer eller diagram som illustrationer.

Artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter eller böcker, går igenom en så kallad 'peer review'-process. Den innebär att andra "experter" eller specialister inom området utvärderar forskningens kvalitet och originalitet. 'Peer-review'-processen (i motsats till redaktionell granskning) skiljer också vetenskapliga tidskrifter från andra tidskrifter som annars kan verka ganska lika. Tidskrifter, som exempelvis Foreign Affairs, anses i allmänhet inte vara en vetenskaplig tidskrift, eftersom många av artiklarna är beställda av tidningens redaktörer. Dessutom är många av artiklarna skrivna av politiker som kanske uttrycker en välgrundad uppfattning, men som inte bygger på någon originalforskning.

Vetenskaplig forskning publiceras normalt av en akademisk förening eller ett universitet/akademisk press. I freds-och konfliktforskning är följande exempel representativa vetenskapliga tidskrifter: American Political Science ReviewInternational OrganizationInternational SecurityJournal of Politics och World Politics.

Lista med fler tidskrifter.