Juridik

Internationell rätt

Internationella konventioner

Särskilda rättsområden

FN-relaterade konventioner

Tryckta publikationer

Förberedande akter

Förberedande akter till internationella konventioner, travaux préparatoires, kan bestå av många olika slags dokument. Hur man hittar dem beror på vilken typ av konvention det är fråga om, t.ex. om den är kopplad till en viss internationell organisation. Alla förberedande akter är inte heller möjliga att få tag på. Observera att förberedande akter till internationella konventioner inte används på samma sätt som förarbeten till nationell lagstiftning, och alltså inte har motsvarande betydelse som hjälpmedel för att tolka konventionstexterna. Tänk på att det även kan finnas svenska förarbeten avseende Sveriges ratificering av en konvention.

Mer om att hitta förberedande akter

Förenta Nationerna

Europarådet

Övriga organisationer

Internationell rättspraxis

Europadomstolen för mänskliga rättigheter

I elektronisk form finns praxis om EKMR i Europadomstolens databas HUDOC.

I Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns Europadomstolens rättsfallssamling i tryckt form i magasin (även beslut från f.d. Europakommissionen) t.o.m. 2012.

Det finns inte någon officiell svensk översättning av Europadomstolens domar. En del svenska referat finns i nyhetsbrevet Nytt från Europadomstolen, elektroniskt tillgängligt (2001-) på webbplatsen för Sveriges Domstolar. Danelius skriver också svenska referat av Europadomstolens domar kvartalsvis i Svensk Juristtidning t.o.m. 2012, därefter i Europarättslig tidskrift, och i sin bok Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, hylla 323). Se även t.ex. Cases, materials, and commentary on the European Convention on Human Rights av Mowbray i samma hylla. Domar i mål mot Sverige finns även kort sammanfattade på regeringens webbplats Mänskliga rättigheter.

Se även CPT Database, med rapporter från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr.

Övriga domstolar

Tryckta publikationer

Följande rättsfallssamlingar finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs fram från magasin):

För äldre internationella rättsfall med USA som part, se även History and digest of the international arbitrations to which the United States has been a party (6 vol., 1898, förvaras i magasin).

Litteratur om internationell rätt

Böcker, e-böcker, rapporter och tidskriftsartiklar kan sökas fram i bibliotekets söktjänst. För tidskrifter och e-tidskrifter inom juridik, välj ämneskategorin Juridik & Politik i listan Tidskrifter A-Ö.

Mer om internationell rätt

Guide till FN-dokumentationen:

Här kan du söka i DagDok.

Uppsala universitetsbibliotek har i ämnesguiden för FN sammanställt tips och länkar på hur du kan hitta FN-dokument.

Läs mer om FN-samlingen vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

UN Research Guides

ASIL Electronic Resource Guide

GlobaLex har guider till internationella rättskällor inom många olika områden.