Juridik

Förkortningar och källhänvisningar

Mer om hur du hänvisar till juridiskt material i Referensguiden.

Mer om hur du hänvisar till FN-dokument i ämnesguiden för Förenta Nationerna.


Cardiff Index to Legal Abbreviations 
Förkortningar till juridiska publikationers namn.

Citation Manual for European Union Materials 
Guide till källhänvisningar av EU-material av Fordham International Law Journal.

European Case Law Identifier (ECLI) 
Metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Guide to Evaluating Legal Information Online
Guide till att utvärdera rättsinformation på nätet av American Association of Law Libraries.

Guide to Foreign and International Legal Citations 
Guide till källhänvisningar av New York University Journal of International Law and Politics.

Juridisk ordlista
Juridisk terminologi sammanställd av Domstolsverket.

Ordlista för Sveriges domstolar
Svensk/engelsk och engelsk/svensk lista över vanligt förekommande ord och uttryck inom Sveriges domstolar.

OSCOLA 
The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities.

Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet 
Språkliga rekommendationer och källhänvisningar av Statsrådsberedningen.

Forskningspublikationer och uppsatser

Samtliga uppsatser inom juridik vid Uppsala universitet registreras i publikationsdatabasen DiVA, se länk nedan. Om uppsatsen du söker inte finns i fulltext i DiVA eller skrevs innan år 2012, kontakta kursadministratör Sofie Bohjort på sofie.bohjort@jur.uu.se.

Metod och uppsats

Det finns flera hyllor på biblioteken med användbara metodböcker för uppsatsarbete. Några exempel:

  • 808 Vetenskapligt skrivande på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket samt på Ekonomikums bibliotek
  • 340.072 Juridisk metod på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
  • Aef på Almedalsbiblioteket, Gotland
  • Metod och uppsats på Ekonomikums bibliotek

Ordböcker

Juridiska ordböcker finns på hyllorna:

  • Oe(x) på Almedalsbiblioteket
  • Ref Oe på Carolinabiblioteket
  • Juridiska ordböcker på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Tidskriftsläsesalen)
  • Ref Oe(x) på Ekonomikums bibliotek

IATE - EU:s flerspråkiga termbas
Översätt begrepp mellan EU:s alla officiella språk.

Ordlista för Sveriges Domstolar (svensk-engelsk/engelsk-svensk) (PDF)
Juridiska begrepp på svenska och engelska.