Juridik

Utländsk rätt

Nordisk rätt


Tryckt material

I Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets lagbokshylla finns lagböcker från de nordiska länderna:

 • Karnov (danska)
 • Norsk lovkommentar
 • Finlands lag
 • Ålands lagsamling

Merparten av de tryckta rättsfallssamlingarna förvaras i magasin:

 • Nordisk Domssamling
 • Nordiske domme i sjøfartsanliggender
 • Norsk retstidende
 • Rettens Gang (norsk)
 • Ugeskrift for Retsvaesen (dansk, Arkiv 2 på bibliotekets källarplan)

Uppsala universitetsbibliotek har även delar av Nordisk utredningsserie (NU) och Norges offentlige utredninger (NOU), Folketingstidende, Riksdagshandlingar m.fl. nordiska förarbeten (ej löpande) i tryckt form. Se bibliotekskatalogen. En del äldre förarbeten kan även finnas på mikrofiche. Samlingen är inte komplett.

För material som saknas hos oss, se även Riksdagsbiblioteket, där det finns en samling utländskt parlamentstryck som kan användas på plats.


Guider till nordisk rätt

Guider i GlobaLex:

Se även guider från Syddansk universitetsbibliotek och Juridisk Videncenter vid Köpenhamns Universitetsbibliotek:

Brittisk och amerikansk rätt


Följande samlingar finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (beställs från magasin):

 • The All England Law Reports (-2015)
 • Federal practice and procedure (-2002)
 • Halsbury's Laws of England (-2003)
 • Halsbury's Statutes (-2003)
 • Restatement of the law (-2002)
 • United States Supreme Court reports (-2000)

Riksdagsbiblioteket har en samling utländskt parlamentstryck som även inkluderar Storbritannien. Materialet används på plats.

Särskilda rättsområden

Litteratur om utländsk rätt

Böcker, e-böcker, rapporter och tidskriftsartiklar kan sökas fram i bibliotekets söktjänst. För tidskrifter och e-tidskrifter inom juridik, välj ämneskategorin Juridik & Politik i listan Tidskrifter A-Ö.

Sök utländsk rätt i bibliotekskataloger