Referensguiden

Om MLA

MLA (Modern Language Association) är vanligt inom språkvetenskap och litteraturvetenskap. Källhänvisningarna anges inom parenteser i den löpande texten. I parentesen skriver man författarnamn och sidhänvisning. Om verket har en, två eller tre författare så skrivs alla namn, om verket har fyra eller fler författare så skriver man första författaren följt av et al:

... (Olsson 342) ...
... (Eriksson and Sköld 14) ...
... (Bergström et al. 260) ...

 

Litteraturlistan skrivs i slutet av dokumentet i alfabetisk ordning efter författare (eller titel om författare saknas). Man skall alltid ange typ av medium (t.ex. Print, DVD, Web, Television). Exempel på en litteraturlista:

Björklund, Maria, and Ulf Paulsson. Academic Papers and Theses : To Write and Present and to Act as an Opponent. Lund: Studentlitteratur, 2014. Print.

Björklund, Marianne. "Skulderna biter sig fast i Euroländerna." Dagens nyheter 3 september 2011: 20. Print.

Furuland, Gunnel. "Skönlitterära häftesserier : ett mediefönster på bokmarknaden." 1800-Talets Mediesystem. Eds. Harvard, Jonas and Patrik Lundell. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010. 65-83. Print.

Knudsen, S. "Students Are Doing It for Themselves - 'the Problem-Oriented Problem' in Academic Writing in the Humanities." Studies in Higher Education 39.10 (2014): 1838-59. Print.

National Library of Sweden. "One Million Scanned Pages : Digidaily Digitizes Swedish Newspapers."  July 2 2012. Web. September 1 2012.