Referensguiden

Om Oxford

Observera att detta är bara ett exempel på hur man kan referera enligt Oxford. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för ditt arbete.

Oxford använder du tillsammans med fotnoter och oftast med en bibliografi/referenslista i slutet av dokumentet. Om du inte har någon referenslista på slutet så bör du ha fullständig information om publikationen första gången du refererar till den i ditt arbete. Om du senare refererar till samma källa kan du använda den förkortade informationen:

¹ Jonas Harvard och Patrik Lundell, (red.), 1800-talets mediesystem, (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010), 12.


Om du har en referenslista i slutet så räcker det med förkortad information i fotnoten eftersom läsaren kan läsa den fullständiga informationen om publikationen i referenslistan:

² Harvard och Lundell 2010, 12


Om du refererar till samma källa två gånger direkt efter varann kan du skriva Ibid (= samma på latin) och sidnummer:

¹ Strömquist 2010, 26
² Ibid, 35


Författarnamn i fotnoterna

Om du använder förkortad information i fotnoterna så skriver du enbart efternamnen på författare/redaktörer. Om du använder fullständig information i fotnoten så skriver du författarnas/redaktörernas namn i rak ordföljd.

Om publikationen har en till tre författare så skriver du alla namn. Vid fyra eller fler författare så skrivs enbart första namnet följt av et al.

Saknas författarnamn på exempelvis en webbsida så anger du istället organisationen som publicerat den. Saknas både författare och organisation så börjar fotnoten med titeln på verket.Saknas författarnamn på exempelvis en webbsida så anger du istället organisationen som publicerat den. Saknas både författare och organisation så börjar fotnoten med titeln på verket.

Referenslista/bibliografi

Även om du anger fullständig information om publikationerna i dina fotnoter så kan en referenslista på slutet underlätta för läsaren för att få en överblick över de källor du använt i ditt arbete.

Referenslistan placeras normalt i slutet av dokumentet men före eventuella bilagor. Källorna i referenslistan arrangeras vanligen i alfabetisk ordning efter författarens/redaktörens efternamn oavsett vilken typ av material det rör sig om (bok, offentligt tryck, webbsidor etc.). Man kan dela upp källorna i avdelningar om man använt arkivmaterial eller andra typer av material som kan vara svårt att placera in i den alfabetiska listan, eller om man vill underlätta för läsaren att se skillnad på de källor man använt. Även här bör du kontrollera med din handledare/lärare vad som gäller för ditt arbete.

Författarnamn i referenslistan

I referenslistan skriver du första författarens/redaktörens namn i omvänd ordföljd. Efterföljande namn i rak ordföljd. Även om publikationen har fyra eller fler författare så skrivs samtliga namn.

Mer om Oxford